Centrumplan

Winkelcentrum,  appartementen en parkeren

De Gemeente Groesbeek heeft in deze een stimulerende en initiërende rol gespeeld, gestoeld op een jarenlange behoefte om het dorpscentrum van Groesbeek te herontwikkelen. Het centrumplan zal het nieuwe hart van deze gemeenschap van 18.000 inwoners gaan vormen.

Het plan bestaat uit een drietal gebouwonderdelen (Beekzicht, Dorpszicht en Marktzicht) staande op een daaronder gelegen parkeergarage. Het wordt een omvangrijk plan en omvat naast winkels en (huur- en koop-) woningen en parkeren ook de infrastructuur, een park en tuinen. Bovendien lopen er twee nieuw aangelegde waterstromen door het gebied.

Architect: Frank Willemsen Architecten
Realisatie: Adriaan van Erk Bouw