Lambrasse

Woningen voor starters en doorstromers Wijchen

Lambrasse is het eerste Wegawoningen project dat in Nederland is gerealiseerd. Het totale plan omvat 245 woningen waarvan 76 Wega Basiswoningen en 105 Wega Schermwoningen. De Wegawoning is een grondgebonden woning die volgens het rug-aan-rug principe gebouwd wordt, met parkeren op begane grond niveau (drive-in) en een balkon als buitenruimte. De realisatie van de wijk Lambrasse, vlakbij een autoweg, is mogelijk geworden door toepassing van de Wega schermwoning. Zie ook www.lambrasse.nl en www.starterswoning.nlvoor meer informatie.